شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
تاریخ: 1400/09/04 تعداد بازدید: 3
کارگاه آموزشی آتش نشانی مدرس: مهندس ذبیح پور رئیس آتش نشانی محمودآباد گروه هدف: کلیه پرسنل بیمارستان شهدا
کارگاه آموزشی آتش نشانی مدرس: مهندس ذبیح پور رئیس آتش نشانی محمودآباد گروه هدف: کلیه پرسنل بیمارستان شهدا
کارگاه آموزشی آتش نشانی  مدرس: مهندس ذبیح پور رئیس آتش نشانی محمودآباد  گروه هدف: کلیه پرسنل بیمارستان شهدا
Powered by DorsaPortal