شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
تاریخ: 1400/09/02 تعداد بازدید: 2
برنامه صیانت از جمعیت و بارداری سالم و همچنین آزمون بارداری سالم مدرس: خانم نیک سرشت کارشناس واحد سلامت خانواده گروه هدف: ماما ها و مراقبین سلامت مراکز شهری و روستایی
برنامه صیانت از جمعیت و بارداری سالم و همچنین آزمون بارداری سالم مدرس: خانم نیک سرشت کارشناس واحد سلامت خانواده گروه هدف: ماما ها و مراقبین سلامت مراکز شهری و روستایی
برنامه صیانت از جمعیت و بارداری سالم و همچنین آزمون بارداری سالم مدرس: خانم نیک سرشت کارشناس واحد سلامت خانواده گروه هدف: ماما ها و مراقبین سلامت مراکز شهری و روستایی
Powered by DorsaPortal