شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
تاریخ: 1400/08/30 تعداد بازدید: 1
برگزاری کمیته مادران باردار با حضور دکتر توان مدیر،مهندس محسنی فر معاون بهداشتی،کارشناسان بهداشتی شبکه بهداشت،خانم دکتر دریاباری متخصص زنان و کارشناسان بیمارستان شهدا محمودآباد
برگزاری کمیته مادران باردار با حضور دکتر توان مدیر،مهندس محسنی فر معاون بهداشتی،کارشناسان بهداشتی شبکه بهداشت،خانم دکتر دریاباری متخصص زنان و کارشناسان بیمارستان شهدا محمودآباد
برگزاری کمیته مادران باردار با حضور دکتر توان مدیر،مهندس محسنی فر معاون بهداشتی،کارشناسان بهداشتی شبکه بهداشت،خانم دکتر دریاباری متخصص زنان و کارشناسان بیمارستان شهدا محمودآباد
Powered by DorsaPortal