شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
تشكيلات،بودجه وآموزش
 
كارشناس تشكيلات،بودجه وآموزش: رضا سيد حسيني
 
 
 
اهم وظايف كارشناس تشكيلات،بودجه وآموزش
 
  • بررسی درخواستها و پیشنهادات مربوطه به پست های سازمانی
  • همکاری در تهیه و تنظیم مجموعه اهداف و وظایف واحدهای تابعه
  • همکاری در تدوین و نگارش شرح وظایف پستهای سازمانی
  • تطبیق تشکیلات مصوب موجود با استانداردهای مورد عمل
  • نظارت بر تخصیص و بولکه پستهای سازمانی
  • شرکت در جلسات و کارگروههای تشکیلات و مهندسی مشاغل و آموزش
  • دریافت تغییرات و ثبت آنها و تطبیق با مجموعه پستهای سازمانی و....
 
1391/03/28
Powered by DorsaPortal