شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
آموزشگاه بهورزی

 

مقدمه :

تأمين و ارتقاء سلامت فرد فرد جامعه هدفي است كه از سالها پيش از سوي مديران ارشد نظام سلامت در جهت نيل به ارائه خدمات در دور ترين نقاط كشور طراحي شده است ، اين برنامه با بكارگيري افرادي به نام بهورز كه مناديان بهتر زيستن در روستاها مي باشند موجب افزايش اميد به زندگي اقشار جامعه روستايي گرديده است .

در نظام شبكه مركز آموزش بهورزي كه وظيفه تربيت بهورز را بر عهده دارد جايي پر اهميت و حساس است ؛ اهميت آن در اين است كه جمعي از فرزاندان محروم ترين نقاط كشور براي خدمت به مردم همان نواحي توسط كساني كه قاعدتاً بايد از دلسوزي كافي برخوردار باشند تربيت مي شوند .

فراگيربهورزي در طول مدت آموزش خود با مربيان معدود مركز آموزش بهورزي پيوندي دائمي و تعيين كننده دارد از آنان تعليم مي گيرد ، توسط آنان هدايت مي شود و با راهنمايي آنان براي خدمت به جامعه ساخته مي شود .

معرفي مركز آموزش بهورزي

الف)فعالیتهای آموزشی

 اين مركز فعاليت آموزشي خود را همزمان با تاسیس شبکه بهداشت و درمان محمود آباد ازسال 1375 تاسیس و از سال1376 اولین دوره پذیرش بهورز را انجام داده است و در حال حاضر نهمین دوره دانش آموزان بهورزی در این مرکز مشغول به حصیل می باشند

از ابتدا تاسیس این مرکز تا کنون 56 بهورز  فارغ التحصیل شدند و 6 نفر نیز در دوره آخر مشغول به ادامه تحصیل می باشند.

از دیگر فعالیتهای این مرکز بازآموزی و آموزش نیروهای فنی شبکه بهداشت ( پزشکان ، کاردانان و کارشناسان بهداشتی ماماها و بهورزان) می باشد که طبق برنامه تنظیمی سالانه انجام می پذیرد.

ج) وضعیت پرسنلی مرکز

در حال حاضر مدیریت این مرکز با آقای محمود محسنی فر کارشناس بهداشت عمومی می باشد و سرکار خانم مریم بهرامی به عنوان مربی پرستاری ، سر کار خانم بهروزیان مربی بهداشت خانواده و مامایی ، سر کار خانم صفیه خدابخشی مربی بهداشت خانواده و واکسیناسیون بصورت تمام وقت و آقای نیما کلوانی به عنوان مربی بهداشت محیط به صورت پاره وقت  مشغول به خدمت می باشند.

ب)وضعیت ملکی مرکـز:

از زمان تاسیس این مرکز که در ساحل مرمر شهرستان محمود آباد بود تاکنون چندین بار جابه جا شده که در حال حاضر درمکانی استیجاری واقع در خیابان آزادی کوچه دادگستری استقرار دارد.

 

1391/06/07
Powered by DorsaPortal