شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر
 
 
كارشناس نظارت برامور دارويي ومواد مخدر: دكتر ساتي محمدي
 
 
 
كارشناس امور دارويي : دكتر شيوا مقتدايي
 
 
 
 
اهم وظايف كارشناس نظارت برامور دارويي ومواد مخدر
 
  • پايش از داروخانه هاي تحت پوشش شبكه
  • آموزش و اطلاع رسانی جهت ارتقاء سطح آگاهی عموم جامعه در حوزه مسائل دارویی
  • تلاش در جهت ارتقاء آگاهی و عملکردمسئولین فنی داروخانه ها
  • دریافت و بررسی مدارک لازم جهت صدورپروانه های تأسیس، راه اندازی و مسئول فنی داروخانه
  • رسیدگی به شکایات واصله
  • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مرتبط وارائه نظرات مشاوره ای و تخصصی
  • نظارت بر تأمین، تدارک و نگهداری داروهای مورد نیاز شبکه و مراکز تحت نظر و هماهنگی با پزشکان محترم مراکز در این راستا
 
1391/03/28
Powered by DorsaPortal