شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
واحد بهداشت دهان و دندان

 
كارشناس مسئول بهداشت دهان ودندان: دكتر جعفر جواهري
 
 
 
اهم وظايف كارشناس مسئول بهداشت دهان ودندان
 
  •  تهيه و تنظيم برنامه عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان
  •  اجراي برنامه كشوري سلامت دهان و دندان دانش آموزان
  •  هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي با ادارات مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحي)
  •  اجراي طرح سلامت دهان و دندان كودكان مهد كودك
  •  تنظيم و اجراي كارگاهها و جلسات آموزشي بهداشت دهان و دندان
  •  پايش و نظارت بر عملكرد واحد دندان پزشكي مراكز بهداشتي درماني
  •  تحليل و آناليز آمار فعاليتهاي واحد دندانپزشكي
  •  تهيه و تدوين و چاپ مطالب آموزشي و بهداشتي مربوطه .....
1394/01/18
Powered by DorsaPortal