شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
واحد بهداشت خانواده
 
كارشناس مسئول بهداشت خانواده: دكتر حسين منصوري
 
 
اهم وظايف کارشناس مسئول بهداشت خانواده
 

.     تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی برای سطوح مختلف و نظارت بر اجرای آنها

.     نظارت بر انجام امور واحد و کارکنان تحت سرپرستی واحد مربوط

.     سرپرستی و هدایت برنامه ها و پروژه های بهداشتی در سطح واحد و مراکز تابعه

.     انجام بررسی های و تحقیقات جمعیتی و اجتماعی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده

.   همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی

.     شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و ارائه نظرات کارشناسی

.     تهیه و تنظیم آمار و گزارشتات از نحوه عمکلرد و پیشرفت برنامه ها و.....
 
كارشناس بهداشت خانواده: نسيم نيك سرشت
 
 
كارشناس بهداشت خانواده: ليلا حمزه گردشي
 
 
اهم وظايف كارشناس بهداشت خانواده
 

.  تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود

.   پی گیری، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت

.  نظارت، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه های بهداشتی در سطح شهرستان

.  جمع آوری، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار و شاخص های بهداشت خانواده

.  انعکاس فعالیتها و عملکرد و آمار به معاونت بهداشتی

.  همکاری و هماهنگی با سایر واحدهای درون بخشی و سازمانها و ادارات برون بخشی در جهت پیشبرد اهداف بهداشت تعیین شده

. تهیه، چاپ و تکثیر جزوات، کتابچه پمفلت های آموزشی

.   جمع آوری آمار زایمانها و اطلاعات مربوط به شاخصها

.  آموزش کارکنان مراکز و بهورزها و نیز مادران باردار و .....

1392/02/21
Powered by DorsaPortal