شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
واحد آموزش سلامت
 
كارشناس واحد آموزش سلامت: فاطمه حيدرپور ملكشاه
 
 
اهم وظايف كارشناس آموزش سلامت
 
  •  اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف
  • بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه آموزش بهداشت در قالب سیاستهایی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  • هماهگی و اجرای برنامه های آموزش پودمانی و عمومی کارکنان ستاد و مراکز بهداشت تابعه
  •  هماهنگی و همکاری با مراکز بهداشتی درمانی در اجرای طرح ها و برنامه های تعیین شده
  •  پایش و بازدید از مراکز بهداشتی درمانیی در حیطه وظایف و اهداف تعیین شده
  • شرکت در جلسات، کمیسیونها و کمیته هایی آموزشی مربوطه و ارائه نظرات
  •  نیاز سنجی و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به آموزش بهداشت
  •  تهیه، چاپ و تکثیر جزوات آموزشی، پمفلت ها و ...
1391/03/02
Powered by DorsaPortal