شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
واحد بهداشت روان

كارشناس سلامت رواني،اجتماعي واعتياد: فريبا خانمرادي
 
 
اهم وظايف كارشناس سلامت رواني،اجتماعي واعتياد
 
  • برنامه ريزي ، اجرا ، نظارت ، ارزشيابي و پايش برنامه هاي بهداشت روان در کليه مراكز بهداشتي
  • هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در راستاي اهداف بهداشت روان
  •  تشکيل كلاس هاي علمي حمايت هاي رواني اجتماعي در بلايا و غيره در طي سال
  •  تهيه  و تدوين برنامه هاي علمي و تهيه کتاب ،پمفلت ، پوستر و ساير مطالب آموزشي و توزيع و ارسال به مراكز وخانه هاي بهداشتي وساير ادارات شهرستان
  • شرکت در کليه جلسات و کميته هاي استاني واجراي برنامه هاي ابلاغي در حوزه روان ،اجتماعي و اعتياد
  • بازديد و پايش برنامه هاي سلامت روان ، اجتماعي و اعتياد از مراكز وخانه هاي بهداشت
  • ارائه راهکار و پيشنهاد در راستاي ارتقاء سلامت جامعه در پسخوراندهاي بازديد از مراكز
  • جمع بندي و تجزيه و تحليل آمار ارسالي
  • برگزاري برنامه هاي متنوع در حوزه روان ،اعتياد و اجتماعي در مناسبت هاي مرتبط در طي سال
  • هماهنگي برون بخشي با ساير ادارات و سازمان هاي فعال در جهت اجراي سياست هاي دانشگاه علوم پزشکي و مرکز بهداشت استان و ارتقاء سطح سلامت جامعه
1391/02/27
Powered by DorsaPortal