شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
روابط عمومی
 
مسئول روابط عمومي:  علي محمّدزاده
 
 
اهم وظايف روابط عمومي
 
  •  برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنام های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاستها و برنامه های حوزه کاری در جامعه و رسانه ها
  •  ایجاد و ارتقاء ارتباطات حوزه کاری با سازمانها و نهادهای مختلف در محدوده وظایف محوله
  • ارائه نظرات مشورتی به مدیریت و واحدهای درون بخشی در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیتهای حوزه کاری
  •  ارتباط بین واحدهای ستادی و محیطی
  • ایجاد ارتباط بین شبکه و سایر واحدهای دانشگاه
  •  تنظیم برنامه های جلسات، بازدید و ملاقاتهای عمومی مدیریت
  •  تنظیم برنامه های جلسات
  •  تهیه مستندات از کلیه فعالیتها و ارسال اخبار و گزارشات به دانشگاه متبوعه و ...
 
1391/05/18
Powered by DorsaPortal