شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
واحد گسترش و امور شبکه
 
كارشناس مسئول واحدگسترش وامور شبكه: نوروز علي صالحي
 
 
اهم وظايف كارشناس مسئول واحد گسترش وامور شبكه

- بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های درمانی 

- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی

- تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه

- نظارت بر واحد های بهداشتی سطوح میانی و محیطی (خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی)

براساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها 

 - تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآورد نیروی انسانی ،ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی

 - توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه های جامع و نظارت مداوم آن

 - ارزشیابی خدمات واحد های بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها

 - پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه ،نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی

 - تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگر های بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها ،تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی

 - برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مسائل فنی و مدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد .

 - نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروی انسانی شهر و روستا

 - هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه

 - گزارش تنگناها و نارسائیهای موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب

 - مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم خدمات بهداشتی

 - تهیه و ابلاغ ضوابط ، استاندارها درباره نظام بهداشتی ،تکنولوژی خدمات بهداشتی و تحقیقات کاربردی

 - عرضه و انعکاس دستاوردها ی بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه

 - اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی

 - مشارکت در اجرای دوره های آموزشی عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای اجرایی

 - انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق  

1391/02/26
Powered by DorsaPortal