شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
معاون درمان

معاونت درمان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان محمودآباد:
 
 
 
 
اهم وظايف معاونت درمان

 

- نظارت بر عملكرد ارزشيابي اورژانسهاي پيش بيمارستاني 115

- نظارت بر عملكرد واحد هاي تابعه

- برگزاري شوراي درمان در سطح شهرستان

- پيگيري نامه هاي ارسالي از دانشگاه و ساير ارگان ها به كارشناسان ذيربط

- صدور اعلام نياز جهت پروانه مطب و دفاتر كار

- صدور اعلام نياز جهت موسسات پزشكي

- رسيدگي به شكايات

- نظارت بر عملكرد كليه مراكز درماني

- صدور گواهي فعاليت

- نظارت بر عملكرد و ارزشيابي بيمارستانهاي تابعه

- هماهنگي با سازمان نظام پزشكي در مورد رسيدگي به تخلفات

- برنامه ريزي جهت رفع نياز هاي درماني شهرستان

1394/01/18
Powered by DorsaPortal