شبکه بهداشت و درمان محموداباد
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
br ENGLISH
معرفی
 
 
 
 
 
     
        شهرستان محمودآباد در قسمت مركزي استان مازندران در ساحل درياچه كاسپين(مازندران) قرار دارد و حدود آن از شمال به درياچه كاسپين از
جنوب به شهرستان آمل از غرب به شهرستان نور و از شرق به بخش فريدونكنارو شهرستان بابلسر ميباشد.اين شهرستان از سال 1351 با تصويب مجلس شوراي ملي به بخش تبديل شد و دابوي شمالي هراز پي شمالي و اهلمرستاق شمالي در محدوده آن قرار گرفت و به بخش هراز نامگذاري گرديد . از اين تاريخ به بعد با سرعت زياد پيشرفت نمود تا اينكه قابليت شهرستان شدن رايافت و در سال 1375 با تلاش مسئولان به شهرستان تبديل گرديدوبا نام شهرستان محمودآباد مستقل شد.اين شهرستان داراي بخش مركزي و بخش سرخرود است . طبق آخرين سرشماري درسال1390توسط شبكه بهداشت ودرمان شهرستان محمودآباد جمعيت آن88911نفر مي باشد.
 
تاريخچه شبكه بهداشت ودرمان شهرستان محمودآباد
 

            شبكه بهداشت ودرمان شهرستان محمودآباد در سال1375 مستقل گرديد وبامديريت دكتر محمد حميد جعفري شروع بكار نمود.در طي سالهاي فعاليت اين شبكه مديران متعددي سكان دار هدايت مجموعه گسترده بهداشتي ودرماني شهرستان محمودآباد بوده اند كه عبارتند از:

  •          دكتر محمد حميد جعفري
  •      دكتر شعبانعلي نريماني
  •      دكتر بهرام طهماسبي
  •      دكتر مهدي نوروزي
  •      دكتر ناصر صالحي
  •      دكتر عزت اله محمدي
  •      دكتر علي عمراني راد
  •   دكتر نصرت الله قاسمي
  •   دكتر حسين گشتاسبي
  •   دكتر علي رحماني

                  

                          درحال حاضر مديريت شبكه بهداشت ودرمان شهرستان محمودآباد مشتمل بر دوازده مركز بهداشتي درماني،چهل وپنج خانه بهداشت،پنج پايگاه بهداشتي (سه پايگاه ضميمه و دو پايگاه غير ضميمه) و هم چنين چهار پايگاه اورژانس115 و بيمارستان شهداء برعهده دكتر عباس توان مي باشد. تعداد دويست وهشتادنفر پرسنل در مجموعه اين شبكه ويكصد وسي وهفت نفر پرسنل بيمارستاني عهده دار وظايف بهداشتي ودرماني اين شهرستان مي باشند.

 

1396/07/22
Powered by DorsaPortal